7% הנחה למזמינים באתר - סחלב צהוב7% הנחה למזמינים באתר- סגול בהיר7% הנחה למזמינים באתר- סגול עם נקודות7% הנחה למזמינים באתר- סחלב אדום7% הנחה למזמינים באתר- סחלב ורוד7% הנחה למזמינים באתר- סחלב ורוד וסחלב סגול7% הנחה למזמינים באתר- סחלב ורוד פוקסיה7% הנחה למזמינים באתר- סחלב כתום7% הנחה למזמינים באתר- סחלב לבן7% הנחה למזמינים באתר- סחלב לבן אדום7% הנחה למזמינים באתר- סחלב לבן עם נקודות ורודות7% הנחה למזמינים באתר- סחלב לבן עם נקודות חומות7% הנחה למזמינים באתר- סחלב לבן עם נקודות סגולות7% הנחה למזמינים באתר- סחלב מנומר בסגול7% הנחה למזמינים באתר- סחלב סגול וסחלב לבן7% הנחה למזמינים באתר- סחלב סגול כהה7% הנחה למזמינים באתר- ענפי סחלבים7% הנחה למזמינים באתר- ענפי סחלבים צהובים

מאמרים בנושא פרחים

צמחים רעילים - POISONOUS PLANTS

ישנן שתי חלוקות ובתוך אלה יש חלוקה לרמות סיכון.
       
There are two divisions, and within these there are degrees of danger
           
 1. מפתח צמחים רעילים
  1. זהירות ארסי עם נאכל.
במגע עם העור לעיתים קרובות נוצרות שלפוחיות ודלקת עור. מכירות צמחים במחלקה זו צריכה להיות מוגבלת ויש להרחיקם מילדים. הצמחים חייבים להיות מתויגים ויש להזהיר את הצרכנים מהסכנה האפשרית.
  1. זהירות רעיל אם נאכל
חייבים לחבר תג אזהרה
  1. מזיק אם נאכל
       
 
1. Poison plant key
A. Caution poisonous if eaten.
Skin contact commonly causes severe blistering dermatitis. Sale of plants in this category should be restricted and kept out of reach oh children. Plants must be labeled and customers informed of potential danger.
B. Caution toxic if eaten
Must have warning label
C. Harmful if eaten           
 
 
 

רשימת צמחים רעילים-------------------------------------------LIST OF POISON PLANTS
 
אקוניטום
B
Aconitum (monkoshood)
 
A
Acocanthera spectabilis
דמוי ערמון
C
Aesculus (horse chestnut)
אקוילגיה
C
Aquilegia (columbine)
לוף
B
Arum Italicum
בלדונה יפהפיה
B
Atropha belladonna
 
C
Caltha (marsh marigold)
וינקה
C
Catharanthus rosea (periwinkle)
סתונית
B
Colchicum (meadow saffron)
פעמוני גשם
B
Convallaria majalis
דפנה
B
Daphne laureola
דפנה
B
Daphne mezereum
דטורה
B
Datura (brugmansia)
דורבנית
C
Delphinium (larkspur)
דיפנבכיה
B
Dieffenbbachia (dumb cane)
דיגיטליס
B
Digitalis (foxglove)
פלכון
C
Euonymus
חלבלוב (לא הדור)
C
Euphorbia (not pulcherimma)
גולתריה
B
Gaultheria mucronata
גלוריאוזה
B
Gloriosa superba
קיסוס
C
Hedera (ivy)
הליבורוס
C
Helleborus
 
C
Heracleum mantegassium
שכרון (סולנום)
B
Hyoscyamus (solanum)
אדר מצוי
C
Ilex aquifolium
לפופנת
C
Ipomoea (morning glory)
איריס
C
Iris
ערער
C
Juniperus Sabina
כלמיה
C
kalmia
לבורנום
B
Laburnum anagyroides
לנטנה
B
lantana
ליגוסטרום
C
Ligustrum
לובליה
C
Lobelia
טורמוס
C
Lupins

 1. מפתח צמחים רעילים
  1. זהירות ארסי עם נאכל.
במגע עם העור לעיתים קרובות נוצרות שלפוחיות ודלקת עור. מכירות צמחים במחלקה זו צריכה להיות מוגבלת ויש להרחיקם מילדים. הצמחים חייבים להיות מתויגים ויש להזהיר את הצרכנים מהסכנה האפשרית.
  1. זהירות רעיל אם נאכל
חייבים לחבר תג אזהרה
  1. מזיק אם נאכל
 
 
 
נרקיסים

C
Narcissus
הרדוף הנחלים
B
Nerium oleander
נץ חלב
C
Ornathogalum
 
B
Pernettya mucronata
פואנציאנה גיליזי (עץ האפונים)
B
Poiniciana gilliessi
ארכובית
B
Polygonatun
דובדבן
C
Prunus laurocerasus
אשחר
C
Rhamnus
אוג
A
Rhus toxicodendron (poison ivy)
קקיון
B
Ricinus communis (castor oil)
בן-חצב
C
scilla
סולנום
B
Solanum
טקסיס
B
Taxus (yew)
טוויה
C
thuja
יחנון
B
Veratrum
ויסטריה
C
wistaria
 

2. IRRITANT PLANET KEY
a. allergic contact dermatitis- only effects someone who has acquired a reaction to a certain chemical.
 
B. irritant contact dermatitis- will effect everyone if enough of the chemical is present.
 
c. photodermatitis- can effect anyone but only when the chemicals is a plant come into contact with the skin during or just before exposure to sunlight.
 
 
2. מפתח צמחים הגורמים גירוי
א. תגובה אלרגית בעור בלבד- משפיע על מי שסיגל תגובה לכימיקל מסויים.
 
ב. גירוי בעור- יופיע אצל כל אחד אם קיימת כמות מספיקה של הכימיקל.
 
ג. פוטודרמטיסיטיס- (דלקת העור, רגישות לעור) יכול להשפיע על כל אחד אך ורק כאשר הכימיקלים בצמח באים במגע עם האור בזמן או מעט לפני חשיפה לאור השמש. 
  

 
B1 זהירות, יכול לגרום לאלרגיה בעור
B1 caution may cause skin allergy
B2 זהירות, גירוי בעור עם חשיפה לאור השמש
B2 caution skin irritant in sunlight
B3 זהירות, גירוי בעור ובעיניים
B3 caution skin and eye irritant
B4 זהירות, רעיל ביותר לעור עם אור שמש
B4 caution severely toxic to skin in sunlight
C1 עשוי לגרום לאלרגיה בעור
C1 may cause skin allergy
C2 גירוי בעור
C2 skin irritant
C3 גירוי בעור ובעיניים
C3 skin and eye irritant
C4 גירוי בעור עם חשיפה לאור שמש
C4 skin irritant in sunlight
 
 
 
רשימת צמחים הגורמים גירוי- List irritant plants
 
אלסטרומריה
C1
Alstromeria
כף הקנגרו
C1
Anigozanthus
פקעות
B1
Bulbs
חרציות
C1
Chrysanthemums
ערער
C1
Cupressocyparis leylandii
דפנה
B1
Daphne laureola and mezerum
 
B2
Dictamnus albus (burning bush)
דיפנבכיה
B3
Dieffenbachia
עכנאי
C2
Echium
חלבלוב
C3
Euphorbia
פיקוס קריקה/תאנה
C4
Ficus carica (common fig)
 
C3
Fremontodendron
קיסוס
C1
Hedera
יקינטון
C2
Hyacinthus
לובליאה
C3
Lobelia tupa
נרקיסים
C2
Narcissus
פיתנה
B2
Plumaria
בכור אביב חריטי
B1
Primula obconica
פיגם
B4
Ruta
שפלרה
C1
Schefflera
סולידגו/סולידאסטר
C2
Solidago\solidaster
צבעוני
C2
Tulip
 
כיצד להימנע מנזקים-                                                                       - preventative measures
 
1. יש לסמן בבירור צמחים, פרחים ועלווה הגורמים לנזק
1. clear labeling of problematic plants, flowers, foliage
2. לתלות שלט ועליו רשימת הצמחים
2. poster or list
3. העובדים צריכים לדעת היטב את המידה לגבי צמחים אלו והשפעתם.
3. Stuff should have full knowledge of problematic plants and their effects.
4. יש ליידע ולהזהיר את הלקוחות
4. Advise and warning to customers
5. צוות העובדים צריך ללבוש לבוש מגן כאשר מטפלים בחומר בעייתי, כלומר כפפות, שרוולים ארוכים, משקפי מגן
5.staff should wear protective clothing especially while conditioning stock. Eg: gloves, long sleeves, goggles
6. קרם מגן עוזר להגנת הידיים
6. a barrier cream will help protect hand
7. חייבים לשטוף את הידיים לאחר הטיפול בחומר בעייתי.
7. must wash hands after handling.
8. אין לגעת בעיניים ובפה לפני ששוטפים היטב את הידיים
8. do not touch eyes or mouth before thorough washing off hands
9. הצע ללקוחות ללבוש כפפות
9. suggest that customers wear gloves.
10. עובדים שמפתחים רגישות, צריכים ללבוש לבוש מגן בכל פעם שהם מטפלים בחומר צמחי בעייתי
10. stuff who develop sensitivity should wear protective clothing whenever handling problematic plant material
11. יש להציב את הצמחים, הפרחים והעלווה הבעייתיים במקום שבו לא ניתן להגיע אליהם במיוחד בריחוק מילדים.
11. place problematic plants, flowers, foliage out of reach especially from children.
 
הטיפול-                                                                                                    - TREATMENT
 
א. במקרה של אכילה
A. if eaten
1. להוציא שאריות הצמח מהפה
1. Remove excess from mouth
2. לשטוף את הפה במים או חלב, פעולה זו תקטין את הטעם וגם הגירוי- לא לבלוע
2. Rinse with water or milk which will also diminish taste and irritation- do not swallow
3. לשתות חלב או חלבון ביצה לא מבושל או להכניס אצבע לגרימת הקאה
3. Induce emesis by inserting a finger into the back of the throat, or by drinking milk or the uncooked white of egg.
4. לזהות את מקור הרעל, שם הצמח, החלק שנאכל והכמות
4. Identify the plant, and the amount that was eaten.
5. להכיר את טיב הרעל ומינונו בצמח
5. Identify the type of poison contained by the plant
6. לשלוח את החולה לבית חולים בצירוף כל המידע הנדרש
6. Take the patient to hospital with all the necessary information
ב. במקרים של גירוי עור או עיניים
B. In cases of skin or eye irritation
1. עיניים- לשטוף היטב במים, תהקר שחור או חלב
1. Eye- rinse well with water, cold black tea or milk
2. עור- לשטוף היטב במים וסבון
2. Skin- wash well with copious quantities of soap and water
3. גירוי קל ניתן להקל על ידי תרחיץ קלמין
3. Milled itching can be releved with application of calamine lotion.
4. במקרה של תגובות חריפות יש להעביר את הנפגע לבית חולים
4. Severe reactions must be taken to hospital
 
DESCRIPTION OF EFFECTS OF PLANTS:
 
אקוניטום
כל חלקי הצמח רעילים אם הם נאכלים. התסמינים עלולים לכלול תחושת צריבה בפה ובגרון ולאחריה בעיות בשרירים. יש להימנע מהתעסקות ממושכת, שכן הרעל יכול להיספג דרך העור. גירוי בעור עלול להופיע אחרי מגע ממושך ותדיר.
Aconitum nappellus (Monkshood)             B
All parts of this plant are poisonous if eaten. Symptoms can include a burning sensation in the mouth and the throat, followed by muscular problems. Avoid over handling as the toxin may be absorbed through the skin. A skin rash can show after regular and continuous contact.
לוף איטלקי
הפירות האדומים רעילים אם הם נאכלים. התסמינים כוללים נפיחות בשפתיים, בפה ובלשון. מגע עם השרף (המוהל) כמו שפשוף בעור או בעיניים עלול לגרום דלקת.
Arum italicum                                              B
The red berries are poisonous if eaten. The symptoms include inflammation of the lips, mouth and tongue. Contact with the sap such as rubbing the skin or eyes can cause inflammation. 
יפיפייה בלדונה
כל החלקים רעילים אם הם נאכלים. התסמינים כוללים יובש בפה, הסמקה, התרחבות האישונים ודופק מהיר.
Atropha bella donna(Deadly nightshade) B
All parts are poisonous if eaten. Symptoms include a dry mouth, flushing of the face, dilation of the pupils of the eye and a rapid pulse.
פעמוני גשם
רעלים נמצאים בפרחים ובזרעים. אם הם נאכלים יגרמו גירוי בשולי הפה
Convallaria majalis (Lily of the valley)      B
Toxins contained in the flowers and seeds/ irritate the lining of the mouth if eaten.
דטורה
כל החלקים רעילים אם הם נאכלים. התסמינים כוללים התרגשות ולאחריה לחץ דם גבוה, דפיקות לב מהירות והתרחבות האישונים.
Dature (Brugmansia) (Angels' Trumpets) B
All parts poisonous if eaten. Symptoms include excitement followed by high blood pressure, fast heart beat and dilation of the pupils.
דפנה מזריון
כל החלקים רעילים אם הם נאכלים, בעיקר הזרעים. התסמינים כוללים תחושת צריבה בפה, הקאות ולאחריהם כאבי בטן ושלשולים. השרף/המוהל עלול לגרום לשלפוחיות ודלקת עור.
Daphne mezereum                                 B,B1
All parts poisonous if eaten, more especially the seeds. Symptoms include a burning sensation in the mouth, vomiting followed by stomach pains and diarrhea. Sap may cause blistering and dermatitis. 
דיפנבכיה
כל חלקי הצמח רעילים, התסמינים כוללים תחושת צריבה בפה, הקאות, הפרשות ריר וקשיים בבליעה. השרף/המוהל עלול לגרום לנפיחויות ויש להימנע ממגע בעיניים
Dieffenbachia (dumb cane)                    B,B3
All parts poisonous if eaten. Symptoms include a burning sensation in the mouth, vomiting, salivation and difficulty in swallowing. Sap may cause inflammation externally and contact with the eyes should be avoided.
דיגיטליס (אצבעונית)
כל החלקים רעילים, כולל עשן משריפת עלווה. התסמינים כוללים בחילה, כאבי בטן, כאבי ראש ודופק איטי ולא סדיר. הטעם מר ועלול לגרום להקאות מיידיות.
Digitalis purpurea (Foxglove)                     B
All parts poisonous including smoke from burning foliage. Symptoms include nausea, abdominal pain, headache and a slow irregular pulse. The taste is bitter which can cause immediate vomiting.
חלבלוב
כל הזנים רעילים מלבד חלבלוב הדור. אם טועמים את השרף/המוהל הלבן עלולים לחוש צריבה בפה ואם בולעים אותו, קלקול קיבה. השרף במגע עם העור יגרום לגירוי.
Euphorbia (Milkweed)                          C,C3
All species are poisonous with the exception of Euphorbia pulcherrima. The white sap if tasted can cause a burning sensation in the mouth and if digested an upset stomach. The sap on the hands may cause skin irritation. 
גלוריחה
כל חלקי הצמח רעילים. לעיתים רחוקות יגרמו להתכווצויות, הקאות, קהות הלשון והשפתיים, פעימות לב מהירות ולחץ דם נמוך
Gloriosa superba (Glory lily)                      B
All parts of this plant are poisonous. This is rare but it can cause cramp, vomiting, numbness of tongue and lip, fast heart rate and low blood pressure.  
קיסוס החורש
כל החלקים רעילים, בפרט עלים צעירים ופירות. אם הם נאכלים הם גורמים לתחושת צריבה בפה ובגרון. מגע חיצוני עלול לגרום גירוי בעור.
Hedera helix (English ivy)                     C,C1
All parts are poisonous especially young leaves and the berries. If eaten they cause burning in the mouth and throat. External contact can cause a skin irritation.
האליבורוס (יחנון)
כל החלקים רעילים והתסמינים כוללים כאבי בטן, תחושת עקצוץ בפה ובגרון. יש למנוע מגע שרף/המוהל בעיניים
Hellebotus (Christmas rose)                       C
All parts poisonous and Symptoms include stomach upset and a tingling sensation in the mouth and throat. Care should be taken to ensure that the sap does not reach the eyes.
לבורנום
כל החלקים רעילים, בעיקר הזרעים. התסמינים כוללים הקאות, כאב ראש, נמנום ודפיקות לב מהירות.
Laburnum anagyroides (Golden chain)     B
All parts are poisonous especially the seeds. Symptoms include vomiting, drowsiness, headaches and rapid heartbeat. 
לנטנה
כל החלקים רעילים. אכילת הגרגירים עלולה לגרום הקאות ושלשולים. התעסקות עם הצמח עלולה לגרום דלקת עור קלה.
Lantana                                                         B
All parts are poisonous. Eating the berries can cause vomiting and diarrhea. Handling may result in mild dermatitis.
הרדוף
כל החלקים רעילים. התסמינים כוללים קהות הלשון, בחילה והקאות. יש בצמח רעלי לב הדומים לאילו שנמצאים באצבעונית. 
Nerium oleander (Oleander)                       B
All parts are poisonous. Symptoms include numbness of the tongue, nausea and vomiting. Heart toxins similar to those found in Foxgloves.
פרנטיה
העלים, הגרגירים והצוף רעילים. התסמינים כוללים קלקול קיבה ולאחריהם רפיון שרירים. הגרגירים חריפים וקשה לאכלם.
Pernettya mucronata
The leaves, berries and nectar are all toxic. Symptoms include upset stomach followed by muscle weakness. Berries and acrid- hard to eat.
בכור אביב חרוטי
גירוי בעור כתוצאה ממגע עם חלק כלשהו מהצמח, תחושת צריבה ולאחריה פריחה. הסם האלרגי המרוכז ביותר נמצא בבסיס כל תפרחת.
Primula obconica (Primrose)                    B1
Skin reaction from touching any part of the plant with burning sensation followed by a rash. The allergens occur in the highest concentration at the base of each bloom. 
דובדבן העריים
כל החלקים מלבד עסיס הפרי מכילים רעל ציאניד. התסמינים כוללים הקאות, כאב ראש, רעד. הרעלים מתנדפים באוויר על כן יש להימנע מאחסון הגיזומים במקום סגור. מגע עם האור לא יגרום נזק אך יש להיזהר ממגע בעיניים
Prunus laurocerasus (Cherry laurel)         C
All parts excepting the fruit flesh contain cyanide poison. Symptoms include vomiting, headaches, shivering, the toxins are volatile so ensure that pruning are not stored in a confined space. Skin contact is unlikely to be harmful but avoid contact with the eyes.
קיקיון
כל החלקים רעילים. הזרעים צבעוניים ומושכים את תשומת לב הילדים. התסמינים עלולים להיות משמעותיים ולגרום להתמוטטות מחזור הדם. מגע לאורך זמן עם העלים והזרעים עלול לגרום גירוי ודלקת עור אלרגית.
Picinis communis (Castor-oil plant)           B
All parts are poisonous. The seeds are highly colored and attractive to children. Symptoms can be serious and can cause circulatory collapse. Long contact with the leaves and seeds may cause irritation and allergic dermatitis.
סולנום
כל החלקים רעילים במיוחד הגרגרים הנוצצים. ייתכן שהתסמינים לא יופיעו מיד אבל הם גורמים להקאה, שלשול וכאב גרון. מי שאכל פירות בוסר זקוק לטיפול רפואי מיידי.
Solanum                                                        B
All parts are poisonous especially the bright berries. Symptoms may not show immediately and are confined to vomiting, diarrhea and sore throat. Eating of unripe berries needs immediate medical treatment.
טקסוס זלזלי
כל חלקי הצמח רעילים פרט לחלק האדום שבפרי. הפירות רעילים רק אם הזרעים נלעסים. הסימפטומים כוללים בעיות לב ונשימה. מגע ממושך עלול לגרום לגירוי בעור.
Taxus baccata (Yew)                                   B
All parts are poisonous but not the red part of the fruit. The berries are only poisonous if the seeds are chewed. Symptoms include heart and respiratory problems. Prolonged contact may cause skin irritation. 
 

שושי- רשת חנויות פרחים מובילה בתחום סידור ועיצוב זרים, משלוחי פרחים, ושיווק זרי פרחים איכותיים בשילובים וצבעים מקוריים ללקוחות עסקיים ופרטיים לאירועים שונים. באתר תוכלו להתרשם ממוצרי ושירותי החברה: סידורי פרחים, משלוח מארזי שוקולד וכן זרי שוקולד, משלוח פרחים למתנה, צמחי נוי לבית, פרחים לחג, סידור פרחים לאירועים ועוד.

מידע נוסף ושירותים משלימים: קורס שזירת פרחים | זרי אבל | הזמנת פרחים
כל הזכויות שמורות לשושי © 2012 משלוחי פרחים