אישור שמיטה תשפ"ב

אישור שמיטה תשפ"ב

אישור שמיטה תשפ"ב 2021

אנחנו מגדלים את  הורדים שלנו על מצע מנותק מהקרקע בחממה סגורה 

יש אישור מספק הפרחים בוקי פרחים 

סחלבים - אישור ממשתלת נאמן 

עציצים אישור ממשתלת שפר 

 

למה להזמין משושי ?