אישור שמיטה תשפ"ב

אישור שמיטה תשפ"ב

אישור שמיטה תשפ"ב 2022

ורדים יש אישור מהרבנות של חבל מודיעין

(מצע מנותק מהקרקע)

יש אישור מספק הפרחים בוקי פרחים 

סחלבים - אישור ממשתלת נאמן , צמחים אישור ממשתלת שפר 

 

 

למה להזמין משושי ?